A valonsadero creiem molt en la importància de la nostra etapa educativa, de 0 a 3 anys.

Pensem que el més important és oferir als nens i nens un ambient familiar, on el nen estimi i es senti estimat. Un ambient estimulador i ric, on es senti motivat, aprengui i visqui noves experiències i ajudar-lo a desenvolupar-se i a créixer, en tots els sentits. I tot això en un ambient lúdic on tot transcorri com un joc i de manera divertida.

Us presentem en aquest apartat, un petit resum de la nostra línia pedagògica estreta del nostre projecte curricular. I també un flaix de com passem un dia a Valonsadero. Si voleu saber més de nosaltres us convidem, quan vulgueu, a conèixer-nos.

Extrets del Projecte Educatiu del centre:

 • Projectar en els infants un ambient familiar, alegre i respectuós, on els infants estimin, se sentin estimats, valorats i feliços.
 • Respectar la individualitat de cada nen i nena: tant el ritme evolutiu com les capacitats cognitives, motrius i sensorials.
 • Potenciar el desenvolupament de les capacitats cognitives, motrius i sensorials mitjançant propostes diverses, organitzades i estèticament belles; utilitzant materials naturals cada vegada més inespecífics, que convidin a jugar.

 

 • Promoure uns bons hàbits d’higiene personal, d’autonomia i d’ordre a partir de la quotidianitat de les rutines diàries.
 • Acompanyar l’infant en la seva primera etapa social, fora del nucli familiar.
 • Fer del respecte, l’empatia i la tolerància els principis bàsics de convivència a Valonsadero (amb les persones, amb els materials, amb els espais, amb el medi ambient...).

 

 • Oferir un recolzament emocional a l’infant i a les famílies, tant en els bons com en els mals moments, sense que se sentin jutjats.
 • Vetllar per la bona qualitat de les seves necessitats assistencials (alimentació, higiene, descans...).
 • Acompanyar en la vivència de les emocions per tal d’identificar-les i aprendre a gestionar-les.
 • Projectar als infants el nostre afecte sense oblidar-nos dels límits, per tal de donar-los seguretat en si mateixos i afavorir la seva autoestima.

 

 • Fomentar l’esperit crític per tal que l’infant se senti membre actiu, col·laborador i participatiu de la comunitat educativa.
 • Introduir el folklore i les festes populars catalanes.
 • Apropar als infants el seu entorn més proper i participar activament del barri.

Un dels pilars fonamentals de la nostra metodologia és la vida quotidiana i els moments de cura. Aquesta vessant més assistencial, té una gran valor educatiu per a tots els infants. Per això, potenciarem fer-los partícips, dins les seves possibilitats, per tal que cada vegada siguin més conscients, actius i autònoms en aquests processos d’aprenentatge.

Per altra banda, la metodologia també es basa en l’oferiment de propostes variades i belles amb l’objectiu principal que l’infant es senti a gust, feliç i jugui lliurement en allò que ell/a triï. D’aquesta manera serà el/la protagonista de la seva activitat i del seu desenvolupament.

Els espais i les propostes de joc que es generen en cadascun d’ells també influeix en la metodologia. En el nostre cas no funcionem per estances, excepte els lactants. Així que disposem de diferents espais que compartim al llarg de tot el dia, on els infants es van desplaçant en funció de les propostes.

En la majoria dels nostres espais treballem de manera transversal els diferents llenguatges (corporal, verbal, visual i plàstic, musical, matemàtic, audiovisual, etc.) per tal de poder arribar, amb les nostres propostes, a les necessitats de tots els infants. Tot i així, en alguns espais i de manera conscient, la nostra intencionalitat a l’hora de preparar l’espai està més focalitzada en alguns llenguatges en concret. D’aquesta manera, vetllem perquè al llarg de tota la setmana estiguin tots els llenguatges presents.

Finalment, però, ens trobem que en la pràctica dels infants tots els llenguatges sorgeixen i estan interrelacionats. A més, en el cas que un infant no trobi l’espai o els materials que necessita, sempre s’ofereix la possibilitat d’anar a un altre espai de la llar.

I per últim trobem el seguiment que fem de cada infant. Considerem que la importància dels aprenentatges dels infants no recau en els objectius assolits, sinó en els processos individuals i grupals per desenvolupar-se. Gràcies a les observacions sistemàtiques que fem, ens podem fixar bé en les habilitats dels infants, els interessos i preferències, els ritmes individuals, la manera de relacionar-se amb l’entorn, els processos que fan servir, la gestió de les emocions, entre d’altres. I aquest seguiment, el compartirem sempre amb les famílies.

Valonsadero obra les seves portes a les 7.45 hores. L’horari d’arribada és flexible així que els infants van arribant progressivament. Els més matiners, quan arriben esmorzen i després juguen una estona a la sala de jocs amb les propostes que hi ha preparades. Després ens separem per grups en els diferents espais de la llar.

Els grups no disposem d’estances fixes, exceptuant els lactants. Així doncs, els infants van variant d’espais en funció del dia i es desplacen amb seguretat i confiança per tota la llar.

Al llarg del matí fem una o dues propostes que cada dia varien: psicomotricitat, sessió de música, experimentació i plàstica, joc simbòlic, safates Montessori, contes i titelles, expressió corporal, joc heurístic, etc. Cal dir que moltes d’elles les trobem en un mateix espai i generalment s’interrelacionen ja que la manera que tenim de fer és transversal. A més, per nosaltres és essencial que cada infant trobi allò que necessita en aquell moment i si no ho troba en les diferents propostes que fem en un mateix espai, té l’opció de canviar i anar a una altre que l’interessi més.

Aquesta proposta que fem durant el matí l’alternem amb el pati, on també trobem diferents materials que cada dues setmanes canvien.

Ens agrada sortir a conèixer el nostre barri i l’entorn proper que tenim (platja, parc Ca l’Arnús, biblioteca...). Per això, els més grans ho fan agafats de la corda i els més petits ho fan amb els cotxets.

Paral·lelament a totes aquestes propostes, incidim molt en la rutina diària i els hàbits que van adquirint els infants. Per nosaltres és important que els infants siguin actius en tot aquest procés d’aprenentatge perquè cada vegada siguin més conscients i autònoms i alhora, adquireixin uns bons hàbits.

Al voltant de les 12 hores, hi ha alguns infants que marxen cap a casa i uns altres que continuen a Valonsadero: es renten les mans i cap al menjador. Oferim un menú casolà, equilibrat, adaptat a les diferents edats i necessitats i molt bo. Cada grup fa els àpats en un lloc diferent. Això és degut a que cada menjador funciona diferent i el nivell d’autonomia va augmentant.

Quan van acabant de dinar, es dirigeixen al lavabo i es preparen per anar a dormir. Cadascú dorm fins que ho necessita i per això, troben sempre la porta oberta perquè a mesura que es van despertant tornin a la sala a jugar.

La tarda funciona de manera semblant al matí. Fem dues propostes (de les que hem anomenat anteriorment) i entremig berenem. L’horari de recollida també és flexible i vénen famílies al llarg de tota la tarda a recollir els infants fins les 17.45h.

Si voleu veure el que us hem explicat, aquest vídeo és un petit resum d’un dia a Valonsadero.

Veure Video
PROTECCIÓN DE DATOS